سال کوید – سال بسیار متفاوتی برای همه ما بوده است ، به خصوص برای دانشجویان دبیرستان و دانشگاه دشوار است. آنها با “هنجارهای” جدید ، روش های جدید یادگیری ، فاصله اجتماعی و به طور کلی زندگی کلی به چالش کشیده می شوند. آنها با خواسته های متناقضی بین والدین ، معلمان ، دوستان ، رسانه های اجتماعی و همچنین استرس مداوم کلاس ها روبرو هستند. اگرچه آینده در حال حاضر غیرقابل پیش بینی است ، ما در اینجا هستیم تا به دانش آموزان ودانشجويان کمک کنیم تا اهداف شخصی و شخصی خود را بر اساس اهداف شخصی خود کنار بیاورند. ما ابزاری را در اختیار آنها قرار خواهیم داد که می توانند در طی همه گیری و بعد از آن استفاده کنند.

لطفا برای اطلاعات بیشتر به coach.panah@gmail.com ایمیل بزنید، به شماره 09372127508 در واتساب پيام بدهيد.