من به عنوان یک مادر و كوچ اعتقاد دارم ، موفقیت مسیری است که هر دانش‌آموزی باید آن را بیابد و اینکه افراد لزوما از یک راه موفق نمی‌شوند و در واقع می‌توان گفت؛ موفقیت نسخه جمعی ندارد و اکتشافی است، تجویزی نبوده و اکتسابی است .